สิ่งที่นำพาเรามาเป็นในวันนี้   

Brandt เป็นแบรนด์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 70 ปี ในด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน"

Brandt เป็นแบรนด์หลักของบริษัทในเครือ Brandt Group นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในด้านการทำความสะอาด ทำอาหาร ทำความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวขนาดเล็ก โทรทัศน์* และเครื่องปรับอากาศ*

เป็นเวลากว่า 70 ปีที่ Brandt ได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้บริโภคโดยอาศัยความไว้วางใจและความใกล้ชิด Brandt เป็นแบรนด์ที่เป็นหัวใจสำคัญในชีวิตของลูกค้า เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่ชาวฝรั่งเศสส่วนใหญ่มีความสุขกับผลิตภัณฑ์ Brandt อย่างน้อยหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อครัวเรือน นับตั้งแต่ก่อตั้งแบรนด์ Brandt ได้ดำเนินตามภารกิจง่ายๆ อย่างหนึ่ง นั่นคือ การสนับสนุนผู้บริโภคที่ดีเสมอมา โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม มีประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายเสมอมา ด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด Brandt ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสะท้อนถึงไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย ตามแบบที่อาศัยใหม่ๆ และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น

เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว Brandt - สิ่งที่นำพาเรามาเป็นในวันนี้

นวัตกรรมแต่ละแบรนด์สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ และความรู้ หรือวิธีการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญ - นวัตกรรมของ Brandt สะท้อนถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ และความรู้รอบด้าน Brandt เป็นแบรนด์มุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์ที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของผู้บริโภค นวัตกรรม และความทนทานของผลิตภัณฑ์ ในขณะที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการสร้างผลิตภัณฑ์เป็นอย่างยิ่ง


ทำให้ผู้บริโภคมีชีวิตประจำวันที่ง่ายขึ้นด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม และตรงตามความต้องการของผู้บริโภคเป็นส่วนสำคัญของ การแสดงเอกลักษณ์ของแบรนด์ในการบุกเบิกนวัตกรรม Brandt มักจะทำให้ตัวเองแตกต่างจากคู่แข่งด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (เช่น ความจุแบบแปรผันอัตโนมัติ การจ่ายสารซักฟอกอัตโนมัติ และระบบรีไซเคิลน้ำ) ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างที่ใช้จริง และจับต้องได้ และด้วยความปรารถนาอย่างจริงใจของ แบรนด์ Brandt ในการใช้พลังงาน และน้ำอย่างประหยัด รวมถึงการลดใช้สารเคมีที่ตกค้าง


ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว หรือเครื่องแช่เย็น ผลิตภัณฑ์ของ Brandt ได้จำหน่ายออกไปอย่างจำนวนมากมียอดขายสูงสุดมานานหลายทศวรรษ พวกเราได้สร้างผลิตภัณฑ์จากรุ่นสู่รุ่น จนถึงปัจจุบัน และจะทำเช่นนั้นต่อไปสำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป Brandt เป็นหนึ่งในแบรนด์โปรดของชาวฝรั่งเศสนับมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษ และจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อไป